altaltaltaltaltalt

">

NĂM TRUNG - ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN, TIẾN TỚI THÀNH CÔNG


Trang Web|
Web liên kết :
Gỗ Tràm ghép dày 20, 25, 30, 35, 40mm SX mặt bàn, khung cửa Gỗ Thông ghép dày 10, 12, 22, 24mm SX mặt bàn, hông tủ, kệ gỗ Gỗ cao su ghép dày các loại SX thớt gỗ, bàn ghế, giường tủ gỗ
Từ Điển

Mục Tiêu Nghiên cứu - Triển khai Công nghệ Sản Xuất Ván ghép Thanh Chậm Cháy Từ Gỗ Thông Và Cao Su


1. Mục tiêu chung

Gỗ vật liệu nhiều đặc tính tốt, đẹp. Tuy nhiên cũng những nhược điểm cần được khắc phục để hoàn thiện hơn. Trong đó tính dễ cháy của gỗ một nhược điểm khá lớn cần phải được khắc phục. Chính vậy mục tiêu chung của đề tài hoàn thiện qui trình công nghệ sản xuất ván ghép thanh chậm cháy từ gỗ thông, cao su, triển khai sản xuất thử, ứng dụng đưa vào sản xuất khối lượng lớn. Nhằm mục đích tạo ra sản phẩm mới ván ghép thanh chậm cháy với ưu điểm giảm được khả năng bắt lửa kéo dài thời gian cháy. Từ đó giảm bớt thiệt hại do cháy gây ra, đồng thời giúp cho ngành chế biến gỗ Việt nam giảm bớt áp lực nhập khẩu nguyên liệu gỗ chậm cháy hóa chất xử .

2. Mục tiêu cụ thể

-   Nghiên cứu xác định loại hóa chất xử chống cháy gỗ cao su, thông.

-   Xây dựng các thông số công nghệ như: nồng độ chất chống cháy, thời gian xử

-   Xác định các chỉ tiêu của gỗ sau khi xử chống cháy (độ bền học, tỷ số tổn thất khối lượng, chỉ số tác động môi trường của hóa chất sau xử ).

-   Đề xuất phương pháp công nghệ xử phòng chống cháy cho gỗ thông cao su.

-   Đề xuất qui trình công nghệ sản xuất ván ghép thanh chậm cháy từ gỗ thông cao su.

-   Hoàn thiện công nghệ sản xuất thử các loại vật liệu gỗ chậm cháy, chuyển giao công nghệ sản xuất.

3. Phương pháp nghiên cứunguyên, vật liệu

-   Phương pháp thu thập thông tin, kế thừa, nghiên cứu thăm , qui hoạch thực nghiệm, khảo sát phân tích đánh giá, ứng dụng phần mềm Stagraphis 7.0, Excel 2007 xử số liệu. Áp dụng hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam quốc tế trong việc đánh giá chất lượng của sản phẩm.

-   Nguyên, vật liệu: gỗ thông, gỗ cao su, các loại hóa chất chống cháy, keo dán

 
Trích từ Dự Án :
Nghiên cứu - Triển khai Công nghệ Sản Xuất Ván ghép Thanh Chậm Cháy Từ Gỗ Thông Và Cao Su

* Đơn Vị Thực Hiện : Công Ty CP Ván Ghép Năm Trung
* Chủ Nhiệm Dự Án : TS. Hoàng Thị Thanh Hương

Các tin khác