NĂM TRUNG - ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN, TIẾN TỚI THÀNH CÔNG


Trang Web|
Web liên kết :
Gỗ Tràm ghép dày 20, 25, 30, 35, 40mm SX mặt bàn, khung cửa Gỗ Thông ghép dày 10, 12, 22, 24mm SX mặt bàn, hông tủ, kệ gỗ Gỗ cao su ghép dày các loại SX thớt gỗ, bàn ghế, giường tủ gỗ
Từ Điển

Tham khảo số quy cách ván ghép thanh gỗ cao su thông dụng

Ván ghép thanh mộng đứng :

Ván ghép thanh mộng đứng

Ván ghép thanh mộng nằm :

Ván ghép thanh mộng nằm

Ván ghép ngang :
Ván ghép ngang
Ván ghép thanh một số loại gỗ thông dụng :

1. Ván ghép thanh gỗ cao su :

Ván ghép thanh gỗ cao su

2. Ván ghép thanh gỗ tràm :

Ván ghép thanh gỗ tràm

3. Ván ghép thanh gỗ thông :

Ván ghép thanh gỗ thông
4. Ván ghép thanh gỗ sồi :
Ván ghép thanh gỗ sồi


Sau đây là một số quy cách ghép ván thanh tham khảo :

8 x 1200 x 2400 mm
10 x 1200 x 2400 mm
12 x 1200 x 2400 mm
15 x 1200 x 2400 mm
18 x 1200 x 2400 mm
20 x 1200 x 2400 mm
8 x 1220 x 2440 mm
10 x 1220 x 2440 mm
12 x 1220 x 2440 mm
15 x 1220 x 2440 mm
18 x 1220 x 2440 mm
20 x 1220 x 2440 mm

15 x 1100 x 4500 mm
18 x 1100 x 4500 mm
18 x 1210 x 4500 mm
22 x 1100 x 4500 mm
22 x 1210 x 4500 mm
30 x 600 x 5100 mm
30 x 710 x 3650 mm
30 x 810 x 3650 mm
30 x 1210 x 3650 mm
30 x 1210 x 4500 mm
33 x 120 x 4500 mm
33 x 270 x 5100 mm
33 x 600 x 5100 mm
33 x 1100 x 4500 mm
40 x 650 x 4500 mm
40 x 650 x 5100 mm
40 x 1100 x 4500 mm
44 x 600 x 5100 mm
44 x 1100 x 2500 mm
44 x 1100 x 4500 mm
51 x 650 x 5100 mm
56 x 650 x 4500 mm
63 x 650 x 4500 mm
72 x 650 x 4500 mm
60 x 60 x 4000 mm
70 x 70 x 4000 mm
70 x 70 x 4500 mm
85 x 85 x 4000 mm
85 x 85 x 4500 mm

18 x 650 x 900-1300 mm
18 x 650 x 200-2300 mm
33 x 650 x 900-1900 mm
33 x 650 x 2000-3500 mm
33 x 650 x 3600-4800 mm
40 x 650 x 900-1900 mm
40 x 650 x 2000-3500 mm
40 x 650 x 3600-4800 mm
44 x 650 x 900-1900 mm
44 x 650 x 2000-3500 mm
44 x 650 x 3600-4800 mm
70 x 70 x 1400-1600 mm
70 x 70 x 2200-2400 mm
85 x 85 x 1400-1600 mm
85 x 85 x 2200-2400 mm

18 x 1100 x 900-1100 mm
18 x 1100 x 1200-1500 mm
18 x 1100 x 1600-1800 mm
22 x 1100 x 2000-2400 mm
22 x 1100 x 2500-3500 mm

40 x 1100 x 900-1100 mm
40 x 1100 x 1200-1500 mm
40 x 1100 x 1600-1900 mm
40 x 1100 x 2000-2500 mm
40 x 1100 x 2500-3000 mm

12-13 x rộng x dài mm
15-13 x rộng x dài mm
18-25 x rộng x dài mm
26-38 x rộng x dài mm
40 x rộng x dài

Quy cách ván ghép đặc biệt theo yêu cầu :
Dày x rộng x dài .


(Bảng quy cách tham khảo nếu quý khách có yêu cầu cụ thể xin vui lòng gửi mail vào địa chỉ : support@ntwood.vn (mail chính) trường hợp có lỗi quý khách gửi vào mail phụ namtrungemail@gmail.com hoặc gọi điện thoại vào số : 0968.970.650 - 01656.916.247 Gặp A.Trung

Nam Trung JSC Công ty cung cấp 

ván ghép thanh

chuyên nghiệp  .